Christelijke boekwinkel

Studieboeken

Resultaten: 1–16 van de 52

 • Auteur

  Dietrich Bonnhoeffer

  ISBN

  978

  Uitgever

  aj


  Schepping en val is een briljante studie over de eerste drie hoofdstukken van Genesis, met als boeiende onderzoeksvraag: waarom vond de zondeval plaats?


  Lees meer
 • Auteur

  William Paul Young

  ISBN

  9789043526302

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  In ‘God is goed en ik niet’ gaat W. Paul Young in op 25 wijdverspreide gedachten over God. Gedachten die ons, hoe onschuldig ze ook lijken, ervan weerhouden om een liefhebbende relatie met God te hebben.


  Lees meer
 • Auteur

  Jan Voortman

  ISBN

  9789043525367

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  Jart Voortman schreef het boek Open geloven als een eigentijdse apologie. De hoofdvraag van het boek is: past het christelijk geloof in de moderne wereld? Is het moderne wetenschappelijke wereldbeeld verenigbaar met wat de Bijbel zegt over schepping, verlossing en voleinding?


  Lees meer
 • Auteur

  Bert van Veluw

  ISBN

  9789076890463

  Uitgever

  Filippus


  Ook moslims bidden tot God, maar is Allah wel dezelfde als de Here? Ik ben single, maar is er in de kerk wel aandacht voor mij? Waarom is er zoveel geweld in het Oude Testament? Ik wil gaan samenwonen, maar wat zegt de Bijbel eigenlijk over het huwelijk, en wat over echtscheiding? Waarvoor moest Jezus eigenlijk lijden en sterven? Is Jezus wel familie van David als Jozef niet zijn echte vader was? Hoe bijbels is de kinderdooppraktijk? Wat moeten we denken over de zogenoemde ‘opname van de gemeente’ bij Jezus’ terugkomst? Ik ben/ken een slachtoffer van seksueel misbruik: hoe kan daarmee worden omgegaan? Wat is de hel, en is die eeuwig? Hoe bijbels is de vrouw in het ambt? Waar is de hemel als we kijken naar sterrenstelsels, die miljarden lichtjaren van ons zijn verwijderd?


  Lees meer
 • Uitgever

  Kok Boekencentrum

  Auteur

  Desmond Tutu

  ISBN

  9789043525848


  Desmond Tutu vindt ieder mens uniek en waardevol. Want, alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld. Ieder mens staat in Gods handpalm gegrift.


  Lees meer
 • Auteur

  James K.A. Smith

  ISBN

  978902395630

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  In Je bent wat je lief is laat hoogleraar filosofie en theologie James K.A. Smith zien dat we worden gevormd door wat we liefhebben.


  Lees meer
 • Auteur

  Bakht Singh

  ISBN

  9789070048303

  Uitgever

  Novapres


  ‘Zie, Ik maak iets nieuws’. Dat zijn de woorden uit Jesaja 43:19. Hoe komt het dat er bij ons zo’n groot verschil bestaat tussen wat we geloven en wat we werkelijk beleven?


  Lees meer
 • Auteur

  Priscilla Shirer

  ISBN

  9789491844829

  Uitgever

  Sestra


  Als je de film War Room gezien hebt, en de boodschap hiervan graag wilt toepassen, moet je dit boek echt lezen. Je wordt geholpen om een plan te maken om je leven aan gebed toe te wijden, voor jezelf en voor degenen om je heen. Wanneer je bij het einde van het boek bent gekomen, zul je je in staat voelen om de moeilijke dingen in het leven op je knieën te tegemoet te gaan.


  Lees meer
 • Auteur

  Gert-Jan Segers

  ISBN

  9789023957201

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  Waarom doe ik dit in vredesnaam? van ChristenUnie-partijleider Gert-Jan Segers is een bundel gedachten en overwegingen over zijn politieke werk, zijn geloofsleven en het nieuws van de dag.


  Lees meer
 • Auteur

  Arie de Rover

  ISBN

  9789058816993

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Genadeklap. Gek woord eigenlijk. Volgens Arie de Rover heeft genade alles met een snoeiharde klap te maken.


  Lees meer
 • Auteur

  Michelle Dusseldorp

  ISBN

  9789058819031

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  meer genieten, minder moeten

  Iedereen ‘pleaset’: je maakt het een ander naar de zin, maar vergeet wat je zelf nodig hebt. Dat kan uit de hand lopen en leiden tot vermoeidheid, stress en frustratie. Je denkt dat je niet genoeg doet en anderen je eigenlijk niet mogen. Dat is de ‘please disease’.


  Lees meer
 • Auteur

  J.I. Packer

  ISBN

  9789491583773

  Uitgever

  Brevier


  In de maatschappij lijkt alles te draaien om kracht, onafhankelijkheid en geld. Maar in het christelijke leven ontbreken deze dingen vaak. Gods kracht wordt in menselijke zwakheid volbracht.


  Lees meer
 • Auteur

  Werner Pieterse

  ISBN

  9789043529624

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  In de Bijbelverhalen ontmoet een raadselachtige God een groep zwervers. Hij trekt met ze mee, de woestijn in op zoek naar nieuw land. Daar bouwen koningen hun paleizen en tempels, maar niets is voor eeuwig. God zoekt een moeder, een kind en begint opnieuw.


  Lees meer
 • Auteur

  Christian A. Schwarz

  ISBN

  9789058112002

  Uitgever

  NCD Media


  Wil jij je geestelijke gaven zo volledig mogelijk gebruiken?


  Lees meer
 • Auteur

  At Polhuis

  ISBN

  9789023928324

  Uitgever

  Boekencentrum


  In dit boek gaat predikant At Polhuis de uitdaging aan onder woorden te brengen waar veertig jaren van preken en geloven hem hebben gebracht.


  Lees meer
 • Auteur

  Derek Prince

  ISBN

  9789075185072

  Uitgever

  DPM Nederland


  Het verslag van die ene, unieke gebeurtenis die de geschiedenis van de mensheid totaal en blijvend veranderd heeft:de kruisdood van Jezus Christus.


  Lees meer