Christelijke boekwinkel

Privacybeleid

De Vonk Boeken & Cadeaus gevestigd aan de Spittaalstraat 37, 7201 EB te Zutphen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Spittaalstraat 37
7201 EB Zutphen
0575510933
info@devonkzutphen.nl
www.devonkzutphen.nl

A.J. van der Ster-Lieftink is de Functionaris Gegevensbescherming van De Vonk. Zij is te bereiken via info@devonkzutphen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

De Vonk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

De Vonk verwerkt in basis geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

* Wat wel speelt: wij houden geen geboorte data/leeftijden van klanten bij in onze administratie. Er kunnen dus wel gegevens van personen < 16jr. in ons boekhoudsysteem staan. Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@devonkzutphen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerkenDe Vonk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: * Het afhandelen van uw betaling * Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten– Om goederen en diensten bij u af te leveren – De Vonk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming De Vonk maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen m.b.t. besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van De Vonk) tussen zit. De Vonk gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Bronboek kassa-systeem, Davilex boekhoudprogramma en WordPress websiteprogramma. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren De Vonk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld of wettelijk bewaart moeten worden. Fiscaal zijn we gehouden om het grootboek, debiteuren en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie 7 jaar lang te bewaren, tenzij we andere afspraken met de belastingdienst kunnen maken. Delen van persoonsgegevens met derden De Vonk verstrekt in basis niets aan derden, dit doen we alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken De Vonk gebruikt alleen technische en functionele cookies. (3 cookies, die belangrijk zijn voor het winkelwagentje) En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vonk en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Verwijderen kan van alle gegevens behalve van de beperkte gegevens die we wettelijk moeten bewaren. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@devonkzutphen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. De Vonk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen De Vonk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@devonkzutphen.nl