Christelijke boekwinkel

Kerk en Gemeente

Resultaten: 1–16 van de 23

 • Auteur

  Joel Boertjens

  ISBN

  9789043532174

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  In “Allen voor Eén’ bepleit Joël Boertjens dat vrouwen meer ruimte krijgen om in de kerk hun gaven op alle niveaus in te zetten.


  Lees meer
 • Auteur

  Klaas Muurling

  ISBN

  9789080272866

  Uitgever

  Stichting Open Doors


  Paulus garandeert uit eigen ervaring dat God zal troosten en kracht zal geven. In dit boekje geven vervolgde christenen twaalf lessen door aan christenen die met hen verbonden zijn. Vervolgde christenen delen hun verhaal met jou en geven ‘uit eigen ervaring’ de verzekering dat de Here God er zal zijn tijdens vervolging.

  Gespreks- en studiemateriaal. Dit is een hernieuwde uitgave.


  Lees meer
 • Auteur

  Cors Visser

  ISBN

  9789058819246

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Hoe verhouden zich in de samenleving gelovigen en seculieren?


  Lees meer
 • Auteur

  Gerard Dekker

  ISBN

  9789055604760

  Uitgever

  Vuurbaak


  De ontwikkeling van de oorspronkelijke synodaalgereformeerde kerken sinds 1944 (zie G. Dekker, De stille revolutie) was voor de vrijgemaakte gereformeerde kerken een waar schrikbeeld. Zouden de vrijgemaakten, sociologisch gezien, aan een soortgelijke ontwikkeling ontkomen?


  Lees meer
 • Auteur

  Otto de Bruijne

  ISBN

  9789079859894

  Uitgever

  Scholten Uitgeverij


  Samenvatting
  In dit Leerhuis behandelt Otto de Bruijne de vraag: wat zegt de Bijbel over de gemeente?


  Lees meer
 • Auteur

  Diverse auteurs

  ISBN

  9789082641707

  Uitgever

  RCG Groningen


  Oriëntatie in de actuele situatie van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt).

  ‘Hij en Wij’ is geschreven door een zevental emeritus-predikanten uit de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Zij vragen aandacht voor een aantal thema’s die in de huidige ontwikkelingen van bovengenoemd kerkverband in het geding zijn.


  Lees meer
 • Auteur

  Corstian van Westen

  ISBN

  Corstian van Westen

  Uitgever

  Great Life Publishing


  Kerkverlating? Een uitdaging!
  Wat betekent het als mensen hun kerk of gemeente verlaten? Wat moeten de achterblijvers ermee? Wat zegt het ons? Over deze en andere vragen gaat dit boek.


  Lees meer
 • Auteur

  Leene Almatine

  ISBN

  9789058819369

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Brandstapel en beeldenstorm liggen ver achter ons, maar vijf
  eeuwen lang stond de verhouding tussen Rome en Genève
  op scherp.


  Lees meer
 • Auteur

  Pieter Niemeijer

  ISBN

  9789055605514

  Uitgever

  Vuurbaak


  In de introductie van zijn boek schrijft Pieter Niemeijer wat de aanleiding is geweest om het te schrijven: ‘De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) besloot in 2017 uit te spreken dat er bijbelse argumenten zijn om naast broeders ook zusters in de ambten te laten dienen. Voor wie geen vreemde in Jeruzalem is, laat zich raden dat de reacties op het besluit ver uiteenlopen.’


  Lees meer
 • Auteur

  Torben Søndergaard

  ISBN

  9788799767731

  Uitgever

  The Last Reformation


  Veel van wat we zien gebeuren in de kerk tegenwoordig is gebaseerd op meer dan het Nieuwe Testament. Het is veel meer gebaseerd op het Oude Testament, de kerkcultuur, traditie en heidendom.


  Lees meer
 • Auteur

  André F. Troost & Gerald Troost

  ISBN

  9789081513814

  Uitgever

  Troost Producties


  Twee familieleden. oom en neef. die beiden iets hebben met muziek en songteksten; de een lid van de Protestantse Kerk in Nederland. de ander lid van een evangeliegemeente; de een predikant. de ander gospelzanger. beiden luisterend naar dezelfde achternaam: André F. Troost (1948) en Gerald Troost (1978) – zij schreven elkaar maandenlang brieven over uiteenlopende thema’s.


  Lees meer
 • Auteur

  Dr. J.W. Maris

  ISBN

  Tweedehands310

  Uitgever

  Theologische Universiteit Apeldoorn


  Met instemming wordt de toenemende belangstelling voor het missionaire karakter van de kerk begroet. Vanuit de benaming van de kerk als de ‘moeder der gelovigen’ komt meteen de vraag aan de orde hoe de roeping van de kerk ‘naar binnen’ zich verhoudt tot de missionaire roeping ‘naar buiten’.


  Lees meer
 • Auteur

  Theo Pleizier

  ISBN

  9789023954903

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  De Gewone Catechismus, geschreven door de theologen Theo Pleizier, Arnold Huijgen en Dolf te Velde, wil de inhoud van het christelijk geloof op een hedendaagse manier overdragen aan volgende generaties en hen inspireren.


  Lees meer
 • Auteur

  Bert Loonstra

  ISBN

  9789463690560

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Dit boek is geschreven uit verlangen. Verlangen naar de eenheid waar Christus van spreekt in zijn hogepriesterlijk gebed. Want er kan geen misverstand over bestaan: op grond van het Bijbelse getuigenis is de kerk van Christus één.


  Lees meer
 • Auteur

  Almatine Leene

  ISBN

  9789023954774

  Uitgever

  Boekencentrum


  De auteurs van ‘Zonen & dochters profeteren’ hebben nu een aantal bijbelstudies geschreven over m/v in de kerk. Wat zegt de Bijbel over de plaats van mannen en vrouwen in de kerk? Is het de wil van God dat alleen mannen leren in de gemeente?


  Lees meer
 • Auteur

  John Lapre

  ISBN

  9789033801358

  Uitgever

  Ark Media


  Persoonlijk, inspirerend en onderbouwd boek over homoseksualiteit binnen de christelijke geloofsgemeenschap.
  De auteur maakte mee hoe hij vanwege zijn geaardheid ‘uit de kast gedwongen werd’ en vervolgens totaal geisoleerd kwam te staan met zijn vragen rond geloof, kerk en acceptatie van seksuele diversiteit.


  Lees meer