Christelijke boekwinkel

Kerk en Gemeente

Resultaten: 1–16 van de 26

 • Auteur

  Wouter van Veelen

  ISBN

  9789055606030

  Uitgever

  Vuurbaak


  In dit boek komen zeven vertegenwoordigers van de wereldkerk uit het netwerk van GZB, KerkInActie en Verre Naasten aan het woord. In zeven brieven houden ze de kerk in Nederland een spiegel voor: om te bemoedigen, uit te dagen en te inspireren.


  Lees meer
 • Auteur

  Diverse auteurs

  ISBN

  9789493161818

  Uitgever

  Adveniat


  Een onmisbare gids voor een nieuw kerkelijk jaar.


  Lees meer
 • Auteur

  Tim Keller

  ISBN

  9789051945997

  Uitgever

  Van Wijnen


  Het christendom neemt in het Westen af. Kerken in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Europa sluiten hun deuren in een versneld tempo. Hoe moet de kerk reageren?


  Lees meer
 • Auteur

  Tim Vreugdenhil

  ISBN

  9789043537001

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  Vreugdenhil daagt mensen en kerken uit om te ontdekken waar je staat en waar je graag naartoe wilt. Theologie zoals theologie bedoeld is: dit boek zet je aan tot denken én tot doen.


  Lees meer
 • Auteur

  Almatine Leene

  ISBN

  9789043535281

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  Kerkgeschiedenis voor iedereen biedt een overzicht van de geschiedenis van de christelijke kerk, beginnend bij de Vroege kerk en eindigend in de 21e eeuw.


  Lees meer
 • Auteur

  Remmelt Meijer

  ISBN

  9789055605774

  Uitgever

  De Vuurbaak


  In ‘Herkerken’ focussen Remmelt Meijer en Peter Wierenga op de belangrijkste maatschappelijke ontwikkelingen waar kerken op kunnen inspelen, mits ze durven mee te bewegen.


  Lees meer
 • Auteur

  Rene van Loon

  ISBN

  9789043533706

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  René van Loon ging naar oude kerken die weer opbloeiden, nieuwe pioniersplekken en migrantenkerken, en vroeg naar het geheim van hun vitaliteit.


  Lees meer
 • Auteur

  Joel Boertjens

  ISBN

  9789043532174

  Uitgever

  Kok Boekencentrum


  In “Allen voor Eén’ bepleit Joël Boertjens dat vrouwen meer ruimte krijgen om in de kerk hun gaven op alle niveaus in te zetten.


  Lees meer
 • Auteur

  Klaas Muurling

  ISBN

  9789080272866

  Uitgever

  Stichting Open Doors


  Paulus garandeert uit eigen ervaring dat God zal troosten en kracht zal geven. In dit boekje geven vervolgde christenen twaalf lessen door aan christenen die met hen verbonden zijn. Vervolgde christenen delen hun verhaal met jou en geven ‘uit eigen ervaring’ de verzekering dat de Here God er zal zijn tijdens vervolging.

  Gespreks- en studiemateriaal. Dit is een hernieuwde uitgave.


  Lees meer
 • Auteur

  Cors Visser

  ISBN

  9789058819246

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Hoe verhouden zich in de samenleving gelovigen en seculieren?


  Lees meer
 • Auteur

  Diverse auteurs

  ISBN

  9789082641707

  Uitgever

  RCG Groningen


  Oriëntatie in de actuele situatie van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt).

  ‘Hij en Wij’ is geschreven door een zevental emeritus-predikanten uit de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Zij vragen aandacht voor een aantal thema’s die in de huidige ontwikkelingen van bovengenoemd kerkverband in het geding zijn.


  Lees meer
 • Auteur

  Leene Almatine

  ISBN

  9789058819369

  Uitgever

  Buijten & Schipperheijn


  Brandstapel en beeldenstorm liggen ver achter ons, maar vijf
  eeuwen lang stond de verhouding tussen Rome en Genève
  op scherp.


  Lees meer
 • Auteur

  Pieter Niemeijer

  ISBN

  9789055605514

  Uitgever

  Vuurbaak


  In de introductie van zijn boek schrijft Pieter Niemeijer wat de aanleiding is geweest om het te schrijven: ‘De Generale Synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) besloot in 2017 uit te spreken dat er bijbelse argumenten zijn om naast broeders ook zusters in de ambten te laten dienen. Voor wie geen vreemde in Jeruzalem is, laat zich raden dat de reacties op het besluit ver uiteenlopen.’


  Lees meer
 • Auteur

  Torben Søndergaard

  ISBN

  9788799767731

  Uitgever

  The Last Reformation


  Veel van wat we zien gebeuren in de kerk tegenwoordig is gebaseerd op meer dan het Nieuwe Testament. Het is veel meer gebaseerd op het Oude Testament, de kerkcultuur, traditie en heidendom.


  Lees meer
 • Auteur

  André F. Troost & Gerald Troost

  ISBN

  9789081513814

  Uitgever

  Troost Producties


  Twee familieleden. oom en neef. die beiden iets hebben met muziek en songteksten; de een lid van de Protestantse Kerk in Nederland. de ander lid van een evangeliegemeente; de een predikant. de ander gospelzanger. beiden luisterend naar dezelfde achternaam: André F. Troost (1948) en Gerald Troost (1978) – zij schreven elkaar maandenlang brieven over uiteenlopende thema’s.


  Lees meer
 • Auteur

  Dr. J.W. Maris

  ISBN

  Tweedehands310

  Uitgever

  Theologische Universiteit Apeldoorn


  Met instemming wordt de toenemende belangstelling voor het missionaire karakter van de kerk begroet. Vanuit de benaming van de kerk als de ‘moeder der gelovigen’ komt meteen de vraag aan de orde hoe de roeping van de kerk ‘naar binnen’ zich verhoudt tot de missionaire roeping ‘naar buiten’.


  Lees meer