Hoe ziet de hemel eruit – Henk Binnendijk

Hoe ziet de hemel eruit

Henk Binnendijk weet niet hoe de hemel er uit ziet. En toch wilde hij er graag een boek over schrijven. Want de Bijbel begint met de woorden: “In het begin schiep God de hemel. De hemel is het zenuwcentrum waar de aarde uit voortgekomen is. En ook met de aarde heeft God een hemels doel. Enerzijds weten we niet wat de hemel is. De hemel is een geestelijke werkelijkheid, die je niet onder woorden kunt brengen. Anderzijds is er zoveel over te zeggen. Het woord “hemel’ wordt meer dan zevenhonderd keer genoemd in de Bijbel.

Geloven op maandag – David de Vos

Geloven op maandag

Heb jij wel eens het gevoel dat je niet geestelijk genoeg bent? Of dat je altijd tekortschiet in je tijd met God? Je wilt zijn als Jezus, en tegelijkertijd ligt er een juk op je dat je niet kunt dragen. Misschien dat sommige geloofshelden je enorm inspireren, maar je ook het gevoel geven dat je niet aan hun maatstaven kunt voldoen. Lees meer

Groeien in Geestkracht – Martin Koornstra

Geestkracht

De afgelopen jaren is de kracht van de Heilige Geest op mijn leven en onze teams enorm toegenomen. Het is overweldigend om te zien dat we meer en vooral grotere wonderen meemaken. Na vijfentwintig jaar fulltime bediening is het opvallend dat we plots in zo’n geestelijke versnelling zitten.

Het verlangen om deze nieuwe ervaringen en de geleerde lessen door te geven is groot. We voelen de opdracht om anderen mee te nemen in dit veranderingsproces, zodat het zich nog meer vermenigvuldigt. Toch is dit boek geen simple lijst met tips en trucs om snel meer wonderen mee te maken. Groeien in Geestkracht heeft ook alles met transformatie van je hart en je karakter te maken. Een pijnlijk en langzaam proces. Maar juist daardoor gaan we steeds meer op Jezus lijken en precies daaraan wil God zijn kracht graag verbinden. We dromen van een nieuwe beweging van Gods Geest over mensen zoals jij, zodat uiteindelijk de hele kerk door de hemel in vuur en vlam wordt gezet.

Genees de zieken – Gor Khatchikyan & Martin Koornstra

Genees de zieken

Bidden voor genezing en de dynamiek van genezingsdiensten roepen vragen op. Theologische, pastorale én medische vragen. Waarom geneest de één wel en de ander niet? Hoe ga je om met iemand die niet geneest? En gebeurt het wonder wel, hoe ga je daar dan vervolgens mee om? Wat vindt een arts van genezingswonderen of het uitblijven daarvan? En hoe verhoudt het genezingsgebed zich tot de medische wereld en de behandeling van een arts? Lees meer

Lezen en laten lezen – Arnold Huijen

lezen en laten lezen

‘Lezen en laten lezen’ van Arnold Huijgen is een verhelderend theologisch boek over gelovig omgaan met de Bijbel. Belangrijk uitgangspunt daarbij is dat je de Bijbel niet alleen leest, maar je ook laat lezen door God. De Bijbel is een ingewikkeld boek, en over de interpretatie ervan wordt veel gediscussieerd. Hoe kun je de Schrift dan zo lezen dat je hart geraakt wordt? En hoe voorkom je al te rationele Bijbellezing? Huijgen gaat te rade bij onder andere Luther. Lees meer

Ouders, zegen je kinderen – Craig Hill

Ouders zegen je kinderen

Je bent gemaakt om Gods special agent te zijn die jouw kinderen zegent! God heeft ouders uitgekozen om Zijn grote zegen door te geven aan hun kinderen, zodat zij hun identiteit ontdekken en hun bestemming vinden. In dit boek laat Craig Hill je ontdekken waarom die zegen zo onwaarschijnlijk belangrijk is in zeven cruciale levensfasen van het kind en hoe je dat praktisch vorm kunt geven. Het is nooit te laat om je kinderen het echte leven binnen te zegenen.

Hoe krijg ik meer rust in mijn leven – Fija van der Weide

Hoe krijg ik meer rust

Drukdrukdruk, en is dat het nou?

Je kent het vast wel, dat verlangen naar rust. Verlangen naar even niks, geen to-do lijstjes, geen agenda, geen telefoon en soms ook even geen mensen om je heen. Misschien ken je ook wel de vruchteloze pogingen om je agenda af en toe leeg te maken, of even niet zo gejaagd aan de slag te gaan. Hoe komt dat nou, dat we rust inbouwen vaak zo lastig vinden? Waarom is stilte zo pittig? En laat staan wat je aan moet met al die opkomende stressklachten. Lees meer

Het einde van de eindtijd – Jeroen Koornstra

Het einde van de eindtijd

Het einde is nabij, of niet? Dit boek roept niet op tot waakzaamheid, maar tot reflectie en bezinning.
Jeroen Koornstra neemt je mee naar oudtestamentische profetieen die je tot leven ziet komen in de boodschap van Jezus en de apostelen. In heel het Nieuwe Testament proef je de verwachting van een naderend overweldigend einde. Heeft de gemeente van de eerste eeuw de boodschap over de eindtijd verkeerd begrepen, of zijn wij degenen die iets over het hoofd hebben gezien? Dit laatste lijkt het geval. Leer het typische taalgebruik van bijbelse profetieen begrijpen en ontdek hoe historische feiten aantonen dat Jezus meer profetieen heeft vervuld dan vaak wordt gedacht.

Dit boek geeft antwoord op vragen over onder andere de grote verdrukking, de opname, de nieuwe hemel en aarde en de wolf en het lam die samen liggen. Gelijkenissen die Jezus vertelde krijgen in het licht van de eindtijd een heldere betekenis. Angst voor de toekomst maakt plaats voor de
vrede en vreugde van Gods koninkrijk. Na het lezen van dit boek zal je toekomstverwachting nooit meer hetzelfde zijn.

Leven vanuit rust – Tomas sjodin

Leven vanuit rust

Sommigen dromen dat er ooit meer uren in een etmaal zullen passen of hopen op onverwachte meevallers in hun agenda. Weer anderen worstelen met een overvol leven en het gevoel dat ze nooit kunnen ontspannen. Velen verlangen naar rust! Maar wat is rust? Is dat niet werken of is rust meer dan dat? Hoe combineren we onze behoefte aan rust en alle verantwoordelijkheden zonder het gevoel dat we voortdurend tekort schieten? Lees meer