Strijders voor God – Francine Rivers

strijders voor God

Strijders voor God

In ‘Strijders voor God’ van Francine Rivers zijn vijf prachtige Bijbels-historische romans over mannen gebundeld. De levens van AƤron, Kaleb, Jonatan, Amos en Silas worden door Francine Rivers tot leven gebracht. Deze mannen uit de Bijbel vervulden op de achtergrond een belangrijke rol en beantwoordden aan de roeping van God.

Ze gaven hun leven aan God, en streden de goede strijd van het geloof. Een indrukwekkend boek over moed en vertrouwen, op een beeldende manier geschreven.

Eerder verscheen van Francine Rivers ‘Een spoor van genade’, waarin vijf Bijbels-historische romans over vrouwen zijn gebundeld.