Nieuwe testament in vier talen

NT in vier talen

Een uitgave van de Bijbelvereniging van het Nieuwe Testament volgens de in 2004 gepubliceerde Nieuwe Bijbelvertaling. Het gaat om een interconfessionele vertaling die is bedoeld voor een zo ruim mogelijk lezerspubliek met religieuze, culturele en/of literaire belangstelling. In deze editie wordt de Nederlandse tekst gevolgd door drie andere vertalingen in het Duits, Engels en Frans die vergelijkbaar zijn met de Nederlandse Groot Nieuws Bijbel: eigentijdse vertalingen die niet altijd letterlijk zijn, maar de oorspronkelijke betekenis van de tekst wel behouden. Deze uitgave bevat behalve de tekst in vier talen verder geen extra’s zoals aantekeningen, tijdbalken, inleidingen, registers, kaartjes of plattegronden.