NBG bijbel

NBG mediobijbel

NBG mediobijbel

De NBG-vertaling uit 1951 (NBG-’51) wordt vaak geciteerd als men een bijbelvers aanhaalt tijdens een gesprek.
Daarnaast blijft er – ook na introductie van De Nieuwe Bijbelvertaling in 2004 – vraag naar deze vertaling ten behoeve van het persoonlijk geloofsleven, bijbelstudie alsook gebruik in kerkelijk verband.

Deze uitgave komt in het bekende medioformaat, dat handzaam en goed leesbaar is