Naardense bijbel

Naardense Bijbel

Naardense Bijbel

De woord voor woord vertaling van de bijbel uit de Hebreeuwse, Arameesche en Griekse grondteksten naar het Nederlands door Pieter Oussoren. Waarin opgenomen:

– De gewelfschilderingen van de grote kerk in Naarden in full-colour
– CD met een selectie vertaalde psalmen

De Naardense Bijbel is bedoeld voor wie wil weten wat er nu echt staat en voor wie van de voordracht van de bijbeltekst een gebeurtenis wil maken.

Een nieuwe vertaling van de bijbel in het Nederlands! Dat is een niet-alledaagse gebeurtenis van formaat. Niet alleen vanwege de omvang van de complete tekst.
Een boek van 1700 bladzijden maakt dat een vertaling niet elk jaar verschijnt. Maar vooral vanwege het feit dat dit boek een van de bronnen is van de West-Europese beschaving. In de Lage Landen heeft deze tekst een nauwelijks te overschatten invloed gehad op het culturele, godsdienstige en maatschappelijke leven.

Gelovig of niet, de bijbel zit in de erfenis van elke Nederlander. We zijn er dan ook zeer trots op dat we deze zeer oude liturgische tekst in een integrale Nederlandse vertaling kunnen aanbieden die recht doet aan het eigen literaire karakter van het origineel.

De vertaler Pieter Oussoren werkte meer dan 30 jaar aan deze vertaling, vanuit de Hebreeuwse en Griekse bronnen. 15 oktober 2004 was het zover, de Naardense Bijbel was gereed voor de lezers.