Ik ga op reis en neem mee – Sija-Lize Blijleven

ik ga op reis

Ik ga op reis

De vakantietijd biedt vaak gelegenheid om binnen het gezin met elkaar in gesprek te gaan over geloof en leven. Dit boek wil daarbij op een originele manier helpen. Het is in de eerste plaats bedoeld voor gezinnen met schoolgaande kinderen. Iedere dag staat een tekst centraal, die meestal een link heeft met de vakantie. Daarover is een meditatie of uitleg opgenomen. Daarna volgt een vraag om met elkaar over door te praten en een leuke uitwerking in de vorm van een doe-opdracht.