Een rugzak vol tranen en hoop – Jos Gootjes-van Gurp

een rugzak vol

Een rugzak vol tranen en hoop

Met de vreselijkste beelden op hun netvlies, met heimwee naar hun vaderland,met zorgen om het thuisfront komen ze in de schoolbanken terecht. De
middelbare school voor vluchtelingen.