Foto-Bijbel – Rood letter

foto bijbel

Foto-Bijbel

In deze Fotobijbel brengen meer dan honderd foto’s de inhoud van de Bijbel dichter bij ons leven. Beelden uit het leven van elke dag leggen de verbinding met bijbelteksten die tweeduizend jaar geleden geschreven zijn. De foto’s belichten een specifieke bijbeltekst en prikkelen tot het leggen van eigen verbanden. Lees meer

Basisbijbel paperback

basisbijbel paperback

Basisbijbel paperback

Deze Bijbel in eenvoudig Nederlands is gebaseerd op de oude Statenvertaling. Hij werd in het voorjaar van 2013 op internet gepubliceerd door stichting BasisBijbel. De BasisBijbel telt inmiddels al meer dan 30.000 actieve lezers per maand. Bijzonder aan de BB is, dat beeldspraak in stand is gehouden en in de tekst in heldere woorden duidelijk wordt gemaakt. Zo blijft deze bijbelvertaling trouw aan de oorspronkelijke tekst. Door hedendaags Nederlands, korte zinnen en eenvoudige woorden is de BasisBijbel een zeer makkelijk leesbare Bijbel. Daarom is deze Bijbel ook makkelijker te lezen voor mensen die dyslectisch zijn. Speciaal voor deze doelgroep is er gekozen voor een schreefloos lettertype. Ook verkrijgbaar als hardcover voor

Basisbijbel hardcover

basisbijbel hard

Basisbijbel hardcover

Deze Bijbel in eenvoudig Nederlands is gebaseerd op de oude Statenvertaling. Hij werd in het voorjaar van 2013 op internet gepubliceerd door stichting BasisBijbel. De BasisBijbel telt inmiddels al meer dan 30.000 actieve lezers per maand. Bijzonder aan de BB is, dat beeldspraak in stand is gehouden en in de tekst in heldere woorden duidelijk wordt gemaakt. Zo blijft deze bijbelvertaling trouw aan de oorspronkelijke tekst. Door hedendaags Nederlands, korte zinnen en eenvoudige woorden is de BasisBijbel een zeer makkelijk leesbare Bijbel. Daarom is deze Bijbel ook makkelijker te lezen voor mensen die dyslectisch zijn. Speciaal voor deze doelgroep is er gekozen voor een schreefloos lettertype.

Bijbel glossy

bijbel glossy

Bijbel glossy

De Bijbel (het Nieuwe Testament) in de supermarkt. Zo kan deze bijzondere uitgave nog wel het best omschreven worden. Het evangelie is wereldwijd al in vele verschijningsvormen gedrukt geweest, maar deze uitgave is wel een heel bijzondere. LenteMedia brengt het Nieuwe Testament nu als glossy, als kleurrijk magazine met een prachtige, frisse vormgeving en met mooie illustraties. De look-and-feel van dit magazine is vergelijkbaar met de meeste populaire titels die nu in het tijdschriftenvak liggen. En daar komt dit magazine dan ook tussen te liggen. De keuze voor de glossy lezer wordt uitgebreid. Nu kan men niet alleen kennismaken met LINDA, Flow of de Man, maar ook met de Bijbel.

Het Boek

het boek

Het Boek

Het Boek, een verantwoorde en begrijpelijke parafrase van de oorspronkelijke bijbeltekst, is gereviseerd. Op basis van binnengekomen suggesties, ervaringen in het buitenland bij revisies en opmerkingen van een meeleesgroep, heeft dr. Lieuwe van Kampen de Nederlandse parafrase van de bijbeltekst op vele plaatsen verbeterd en nóg leesbaarder gemaakt. Daarmee bevestigt Het Boek zijn exclusieve positie in bijbelland: het is een laagdrempelige Bijbel, geschreven om begrepen te worden. Ieder bijbelboek wordt ingeleid met een korte samenvatting van de inhoud en een bespreking van het thema in het betreffende bijbelboek.

David (in straattaal)

David, straatbijbel

David, straatbijbel

Na het succesvolle eerste en tweede deel van de Straatbijbel staat in het derde deel David centraal. Zijn leven kent hoogte- en dieptepunten: hij was herder en reuzendoder, muzikant, koning, vluchteling en bendeleider. Zijn gedrag is niet onbesproken, ook niet als hij Gods gezalfde koning is. David pleegt overspel en laat de man van de vrouw in kwestie vermoorden. Toch is Davids verhaal ook een verhaal van hoop: ondanks de onmogelijke situaties waarin hij terechtkomt, is er een uitweg.

In David worden fragmenten uit het leven van David afgewisseld met de greatest hits uit zijn psalmenoeuvre. Hoewel hij een succesvol militair is, stelt hij zich in zijn liederen kwetsbaar op. We zien Davids twijfel, wanhoop, blijdschap en alle andere emoties die hem zo menselijk maken. Door de eeuwen heen hebben mensen zich kunnen identificeren met de psalmen en liederen van David.

David is geschreven voor jongeren, aansluitend op de straatcultuur, in hun eigen taal. Deze uitgave is tot stand gekomen door samenwerking tussen Youth
for Christ, het Nederlands Bijbelgenootschap en Ark Mission.

Daniel de Wolf is pastor van de Rotterdamse kerk Church4All. Daarnaast is Daniel theoloog en kenner van de straatcultuur.

Genesis (in straattaal)

Genesis (in straattaal)

Genesis (in straattaal)

Het tweede deel van de Straatbijbel: ‘Genesis, hoe die torrie begon’. Deze hervertelling van Genesis is een vervolg op ‘De Torrie van Mattie’, over Matteüs. Dit eerste deel in straattaal kreeg zowel lovende als kritische reacties.
Auteur Daniel de Wolf stelt dat de keuze voor Genesis logisch is: “Genesis is het eerste boek van de bijbel en veel mensen kennen de verhalen. Van Adam en Eva tot de ark van Noach. We verwachten dat er weer veel belangstelling voor zal zijn.”  Lees meer

Naardense bijbel

Naardense Bijbel

Naardense Bijbel

De woord voor woord vertaling van de bijbel uit de Hebreeuwse, Arameesche en Griekse grondteksten naar het Nederlands door Pieter Oussoren. Waarin opgenomen:

– De gewelfschilderingen van de grote kerk in Naarden in full-colour
– CD met een selectie vertaalde psalmen

De Naardense Bijbel is bedoeld voor wie wil weten wat er nu echt staat en voor wie van de voordracht van de bijbeltekst een gebeurtenis wil maken. Lees meer

Het Boek Quote editie

Het Boek Quote-editie

Het Boek Quote-editie

In de Quote-editie van Het Boek zijn alle uitspraken van God en Jezus in een blauwe kleur weergegeven. De gebruiker kan hierdoor verrassende ontdekkingen doen.

Deze Bijbel heeft een fraaie luxe vivella band en bevat inleidingen op ieder bijbelboek.

Meer dan overwinnaars

Meer dan overwinnaars

Meer dan overwinnaars

Succes, nederlaag, tragedie en overwinning…

Je kunt het allemaal vinden in het Nieuwe Testament uit Het Boek, in de gereviseerde tekst van 2008.
Deze speciale uitgave bevat naast het Nieuwe Testament verhalen van Nederlandse topsporters die met de Bijbel
leven.