Bijbel in Gewone Taal voor jou

bijbel gewone taal voor jou

Bijbel in Gewone Taal voor jou

De complete bijbeltekst aangevuld met 44 extra full colour bladzijden voor kinderen van 10-14 jaar. Vier kinderen beleven een spannende speurtocht door de Bijbel. Door vragen en zoekopdrachten ontdekken ze wat de Bijbel hen te zeggen heeft.

Dit voorjaar verschijnt de Bijbel in Gewone Taal voor jou, een uitgave van het Nederlands Bijbelgenootschap in samenwerking met uitgeverij Kwintessens en uitgeverij Royal Jongbloed. Het is een nieuwe uitgave van de in oktober verschenen Bijbel in Gewone Taal, speciaal voor kinderen uit de bovenbouw van de basisschool. De Bijbel is aangevuld met thema’s en opdrachten en gaat in op thema’s die voor kinderen relevant zijn.

Bijbel voor scholen

Op veel basisscholen wordt regelmatig uit de Bijbel gelezen. Daarnaast wordt bij christelijke scholen vaak een bijbel als afscheidscadeau in groep 8 aan de leerlingen meegegeven. De Bijbel in Gewone Taal maakt de Bijbel voor iedereen leesbaar en begrijpelijk. De Bijbel in Gewone Taal voor jou bevat naast de complete bijbelvertaling twintig themapagina’s over onder andere pesten, duurzaamheid en zorg dragen voor elkaar. Door vragen en zoekopdrachten ontdekken jonge lezers wat de Bijbel te zeggen heeft.

Bijbelwetenschapper Roelien Smit werkte mee aan de themapagina’s: “Per thema wordt een vraag of stelling neergezet. Elk thema wordt geïntroduceerd door een spannend verhaal van een kind. Vragen over het bijbelverhaal en concrete ‘to do’-tips stimuleren kinderen om zelf uit de Bijbel te lezen. Zo komt de Bijbel dichtbij.”

Het Nederlands Bijbelgenootschap vindt het belangrijk dat kinderen en jongeren ontdekken wat de Bijbel hun vandaag de dag te zeggen heeft. Naast de Bijbel in Gewone Taal voor jou voor scholen verschijnt dit najaar de Samenleesbijbel voor gezinnen. De Samenleesbijbel is de complete Bijbel in Gewone Taal, aangevuld met 425 pagina’s met achtergrondinformatie, gespreksvragen, doe-opdrachten en illustraties. Kinderen worden in drie routes door de Bijbel geleid. Ouders en kinderen worden zo uitgedaagd om samen de Bijbel te beleven en stimuleert het geloofsgesprek.