A million lights – Michael W. Smith

a million lights

A million lights

Na een lange periode weer een volledig nieuw studio-album van Michel W. Smith. In de woorden van Michael:
“De gedachte om nog een worship project te doen, is iets dat ik al een tijdje in gedachte had. De vraag die ik mezelf het meest heb gesteld, is niet zozeer wat ik wil doen, maar wat zou moeten ik doen.

Wat moeten WE doen als Zijn kerk en als Zijn kinderen? Welke uiting van aanbidding verlangt Hij van ons … hebben we iets gemist? De realiteit is, het is niet de manier hoe we ons uiten waar Hij zich mee bezighoudt, het is ons hart.
Hij wil onze eerlijkheid. Hij wil onze kwetsbaarheid. Hij wil dat we naar hem toekomen zoals we zijn, niet zoals we willen zijn. Ik ervaar God zich door Zijn kerk bewegen en Hij roept ons SAMEN …. om één stem en één hart te zijn.